एक नम्बरको बोका

मुस्कान केटीहरुको केवल एक धोका हो,
जस्ले त्यस्लाई LOVE सम्झन्छ
त्यो एक नम्बरको बोका हो ।

Post a Comment

0 Comments