Dear future husband

Dear future husband 
बरु बिहेमा सुन कम होस् 😊😊
तरकारीमा नुन कम होस् 😍😍
तर माया चै चर्को हुनुपर्छ है 💕💕
#बरै

Post a Comment

0 Comments