हाकु काले लण्डनमा

एक दिन हाकु काले लण्डन गएको थियो
अनी हाकुले डब्बल बस म चाडयो र त्यो बसको स्टाफले उस्लाई माथिको तल्ला मा बस्न लगायो…
हाकु माथि गयो र एकैछिन मा फर्कियो र भन्न थाल्यो…..
“माम पाखा तिमीहरुले मलाई मार्ने मास्टर प्लान बनाको…… साला माथि त कुनै ड्राइभर नै छैन “

Post a Comment

0 Comments