आनी – वानी हेरियो तेइ भएर ….

रूप हेरेको भए १० जना सँग माया बस्थ्यो
.
.
.
धन हेरेको भए १५ जना सँग
.
.
.
जिउ डाल हेरेको भए २० जना सँग
.
.
.
तर आनी – वानी हेरियो
तेइ भएर अहिले सम्म एक्लै को एक्लै

Post a Comment

0 Comments