के म तिम्रो ( * ) ( * ) छुन सक्छु ?

केटा : के म तिम्रो ( * ) ( * ) छुन सक्छु ?
.
.
केटी : what ?? ….त साले कुकुर … उत जा…. सबै केटाहरु उस्तै हुन्छन भनेको हो रै छ !
.
.
.
.
.
.
.
केटा : ओह हो जिस्केको के ….. I’m sorry plz… …( हे भगवान यस्लाई कसरी मनाउने)
.
.
केटी : Its ok …but अब देखी यस्तो नभन ल ?
.
.
केटा : OK….( झन्डै कुरा बिग्रेको, Thank God ! )..
.
.
(अर्को दिन)..
.
.
केटा : Darling के म तिम्रो धड्कन महसुश गर्न सक्छु ?
.
.
.
.
.
केटी : OK.. You can 🙂
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Moral : Don’t change your Intension.
Be Cool & Change your Style.

Post a Comment

Previous Post Next Post