शेरेको बुढी : डाक्टर साहाब
यस्तो औषधी दिनुस मेरो
क्ष्रीमानको लागि एक महिना सम्म खडा नहुने
अनि मेरो लागि एक महिना सम्म गर्भ नरहने !!
.
डक्टर : किन नि त्यस्तो ??
.
शेरेको बुढी : एक महिना को लागि म माईत जादैछु!!
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Popular Posts

Featured Post

A young husband with an inferiority complex insisted he was just a little pebble on a vast beach. The marriage counselor, trying to be creat...