शेरेको बुढी : डाक्टर साहाब
यस्तो औषधी दिनुस मेरो
क्ष्रीमानको लागि एक महिना सम्म खडा नहुने
अनि मेरो लागि एक महिना सम्म गर्भ नरहने !!
.
डक्टर : किन नि त्यस्तो ??
.
शेरेको बुढी : एक महिना को लागि म माईत जादैछु!!
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Popular Posts

Popular Posts

Featured Post

The "Panche Baja" (Nepali: पञ्चे बाजा) is a Nepali traditional musical instrument usually played by the Damai and Gaine castes...