लगाइदेउन अलिकती मेहेन्दी ...

ए कान्छा मलाइ अल्छी लागेको छ 

मेरो साटो तिमी नै लगाइदेउन अलिकती मेहेन्दी पिलिच

🙄🙄🙄🙄

😂

😂😂😂

Post a Comment

0 Comments