शेरेको Leave Application

हेल्लो सर्,
When I come come
पानी पर्‍यो झम झम्
Leg मेरो चिप्ल्यो,
I लडिङ ठाम को ठाम्,
झर्यो My Bag,
Book भिज्यो कसम्,
तेसैले Today ,
I will Not Come …
Yours फाल्तु विद्यार्थी
शेरे

Post a Comment

0 Comments