२ – ३ वटा बिरालो

सर: ल म तलाई एउटा प्रश्न सोध्छु । मैले तलाई २ वटा बिरालो दिएँ । फेरी ३ वटा बिरालो दिएँ । अब कती वटा भयो ? ?
शेरेको छोरो : ६ वटा ।
सर : तैले कुरै बुझेनस फेरी राम्रो सँग सुन्, मैले तलाई २ वटा बिरालो दिएँ । फेरी ३ वटा बिरालो दिएँ । अब कती वटा भयो ? ?
शेरेको छोरो : ६ वटा ।
सर: मुर्ख यसरि भएन । ल सुन्, मैले तलाई २ वटा स्याउ दिएँ । फेरी ३ वटा स्याउ दिएँ । अब कती वटा भयो ? ?
शेरेको छोरो : ५ वटा
सर: स्याबास । ल अब भन त मैले तलाई २ वटा बिरालो दिएँ । फेरी ३ वटा दिएँ । अब कती वटा भयो ? ?
शेरेको छोरो : ६ वटा ।
सर: (एक चड्कन लगाउदै) तलाई अघी देखी एउटै प्रश्न सोधी राछु तँ चाही उल्टो उल्टो भन्छस ।
शेरेको छोरो : (रुदै) सर , मेरो घरमा एउटा बिरालो पहिल्यै देखी छ नि त

Post a Comment

0 Comments