चोर चोर्न गएछ

चोर एउटा घरमा चोर्न गएछ तर त्यस घरको मान्छेले थाहा पाएछ ।
चोर : चक्कु देखाउदै, चुप लागेर तेरो पैसा कता-कता छ सब झिक ।
घर साहु : तलाई थाहा छ म को हो ? नेता हुँ नेता !!!
चोर : ए त्यसो पो! साले मेरो पैसा झिक्!!

Post a Comment

0 Comments